Nätapotekets användnings- och leveransvillkor

Nätapotekets användnings- och leveransvillkor

I kraft fr.o.m. 1.2.2024.

Allmänt

Apotekets namn: Sipoon apteekki – Sibbo apotek

FO-nummer: 2486880-8

E-post: sipoon.apteekki@salnet.fi

Besöksadress: Stora Byvägen 20, 04130 Sibbo

Telefonnummer: 09 274 7960

Apotekets nätbutik säljer produkter åt företag och privatpersoner. Av minderåriga kunder kan krävas förmyndarens tillstånd samt att den minderåriga enbart kan betala i nätbutiken med nätbetalning. Apoteket har skyldighet att övervaka bl.a. åt vem produkterna säljs samt att kraven på köparens åldersgräns fylls. Därför kan apoteket i vissa situationer begära och samla in kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen.

Bekanta dig grundligt med leveransvillkoren före du beställer från vårt nätapotek. Apoteket har rätt att ensidigt ändra på leveransvillkoren.

  1. Produkter och priser

Produkternas och tjänsternas pris samt egenskaper presenteras på nätsidorna. Priserna inkluderar den aktuella mervärdesskatten. Mervärdesskatten kan variera enligt beställd produkt eller tjänst. Priserna som anges är tillsvidare i kraft eller under den tidsperiod som meddelas skilt i nätbutikens produktinformation. Ifall ett felaktigt pris i nätbutiken skiljer sig så kraftigt från det verkliga priset att kunden borde ha förstått att det är fråga om felaktig information, binder det felaktiga priset inte apoteket.

  1. Beställning

Du beställer genom att flytta de utvalda produkterna till varukorgen. I samband med beställningen måste beställaren uppge namn, adress, e-postadress och ett telefonnummer som det går att skicka textmeddelande till. Kunden väljer i samband med beställandet ifall hen vill bli kontaktad av apoteket för att få läkemedelsinformation eller inte. När det gäller vissa egenvårdsmediciner som kräver obligatorisk läkemedelsinformation, kan kunden inte neka att ta emot läkemedelsinformation. För att kunna köpa nikotinersättningsprodukter krävs 18 års ålder. Åldern fastställs automatiskt på inloggade kunder, av icke inloggade kunder krävs det vid varukorg-skedet en stark elektronisk identifikation.

I samband med beställning av receptmediciner krävs det en stark elektronisk identifiering (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift Apotekens webbtjänst, 2/2011). I samband med den starka elektroniska identifieringen tillhandahåller apoteket beställarens personbeteckning. I samband med beställning av receptbelagda läkemedel kontaktar apoteket alltid kunden för att gå igenom receptbeställningen.

Beställningens ankomstavi skickas som e-post eller textmeddelande. Kunden ansvarar för att personuppgifterna och andra uppgifter angående beställningen stämmer och är komplett ifyllda i apotekets beställningsblankett.

Orderbekräftelse

Efter en genomförd beställning skickas kunden en orderbekräftelse per e-post som innehåller väsentlig information on beställningen och information om användning av ångerrätt.

Apoteket förbehåller sig rätten att av motiverade orsaker inte godkänna beställningar. Om vi av någon anledning inte kan bekräfta din beställning, meddelar vi dig det så fort som möjligt.

Betalning och betalningssätt

Uppköpen betalas genom att välja bland betalningssätten som finns i varukorgen. I apotekets nätbutik kan följande betalningsmetoder användas:  

Betalning via nätbank (alla finländska banker), betalning med kreditkort (Visa, MasterCard, American Express) och MobilePay.

Receptbelagda läkemedel kan enbart betalas med nätbanksbetalning.

Leveranssätt och leveranskostnader

Leveranskostnaderna innefattar transport-och förpackningskostnader. Du kan välja mellan olika leveranssätt och deras eventuella leveranskostnader i varukorgen. Leveranstiden beror på det valda leveranssättet och på produktens tillgänglighet.

Apoteket har följande leveranssätt:

Apotekets paketautomat (finns i K-Supermarket Basilika, Svedjebygränd 2, 04130 Sibbo)

Avhämtning från apoteket (Stora Byvägen 20, 04130 Sibbo)

Hemtransport inom Sibbo kommun på vardagar mellan kl 9-17, max. 10 km från Nickby (7 €)

  1. Konsumentkundens ångerrätt

Returen sker genom att göra en anmälan inom 14 dygn efter det att produkten eller det sista produktpartiet emottagits, eller 14 dygn från det att ett avtal om en tjänst ingåtts. Anmälan kan göras genom att fylla i returblanketten eller fristående t.ex. per e-post.

Ångerrätt gäller inte läkemedel.

Ångerrätt gäller inte företag eller samfund förutom vid skilt avtal.  

Returnering av varor (fysiska produkter)

Konsumentkunder har i enlighet med konsumentskyddslagen 14 dygns returrätt. Produkten måste inlämnas åt logistikaktören för transport inom 14 dygn efter att anmälan om retur gjorts.   

Kunden måste förvara den emottagna varan i oförändrat och oförminskat skick, för att hen skall ha rätt till att i sin helhet få det betalda priset tillbaka vid retur. Kunden kan öppna eller packa upp förpackningen för att kontrollera varans egenskaper och funktion och för att kunna bekanta sig med varan på samma sätt som i affären, utan att gå miste om returrätten. Produktens förpackning är en del av produkten, hantera och öppna den varsamt så att du kan returnera produkten i dess ursprungliga förpackning.  

Om kunden tar produkten i bruk ansvarar hen för värdeminskningen av produkten. Om produkten har väsentligt förändrats eller minskat, har apoteket rätt att ta ut en avgift motsvarande produktens värdeminskning. Om produkten har blivit osäljbar på grund av användning, kan apoteket neka till att returnera den av konsumenten betalda summan i sin helhet. 

Läkemedel har ingen returrätt.

Undantag gällande ångerrätt

Enligt konsumentskyddslagen, finns inte returrätt på förseglade produkter, som av hälso- eller hygieniska orsaker inte kan returneras om förseglingen är bruten (kosmetik, kontaktlinser och produkter relaterade till sexual hälsa).

Enligt konsumentskyddslagen finns ingen returrätt på individuellt framställda produkter.

Returanvisning

Kunden står för returkostnaderna förutom då det gäller produktfel eller felexpedierade försändelser. Vid retur av defekt vara eller felexpedierad försändelse, kontakta apotekets kundtjänst 09 274 7960 under apotekets öppethållningstider.

Produkten bör förpackas så att den inte skadas under transporten. Produkten kan returneras via post, det lönar sig att begära kvitto av posten som bevis för att produkten returnerats. Produkten kan också returneras direkt till apoteket.  

Returadress:

Sibbo apotek, Stora Byvägen 20, 04130 Sibbo

Tjänster

En konsumentkund kan avbryta serviceavtalet inom 14 dygn från det att avtalet ingåtts.

Leveransen av tjänsten kan inledas efter att beställningen bekräftats fastän ångerrätten ännu inte har gått ut, förutsatt att konsumentkunden uttryckligen begärt om detta. Ångerrätt gäller inte ifall tjänsten är utförd fullt ut före ångerrätten har gått ut och kunden har varit medveten om att ångerrätten inte gäller i detta fall.

Genom att beställa tjänsten via apotekets nätbutik, anses själva beställningen vara en uttrycklig begäran om att inleda tjänsten före ångerrätten gått ut. Det anses också att kunden har fått information om att ångerrätten faller bort i samband med orderbekräftelsen och att kunden har accepterat dessa villkor genom att kryssa i nämnda begäran vid beställningstillfället.

 

Återbetalning av betalning

Åt konsumentkunder returneras köpesumman senast inom 14 dagar från det att returanmälan inkommit. Apoteket har rätt att avstå från att återbetala summan till dess att varan är returnerad.

Vi betalar tillbaka med samma betalsätt som kunden har använt sig av.

  1. Reklamationer

Ifall en produkt har försvunnit eller skadats under transporten, produkten inte motsvarar beställningen eller är felaktig eller en tjänst är felaktig, kontakta apoteket. Om du tar snabbt kontakt underlättar du utredningen av ärendet.

Nätbutikens 14 dagars ångerrätt begränsar inte konsumentkundens rätt att anmärka om fel efter det. Ifall kunden har fått en felaktig eller fel produkt eller tjänst, ansvarar apoteket för felet i enlighet med konsumentskyddslagen. Apoteket ansvarar för den felaktiga produktens returkostnader och för andra obligatoriska fodringar enligt konsumentskyddslagen.

Kundtjänst

Vår personal hjälper dig med frågor gällande din beställning under apotekets öppethållningstider.

Telefonnummer: 09 274 7960

Beställningar som inte sökts ut

För leveranser som inte avhämtats från avhämtningsstället, debiterar vi en avgift som motsvarar returkostnaderna. Att underlåta att hämta ut leveransen från avhämtningsstället räknas inte som en returanmälan.

Ansvarsbegränsnig

Apoteket ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada relaterad till beställning, leverans, produkt eller tjänst förutom än vad som statueras enligt konsumentskyddslagen eller någon annan lag.  

Reklamation och lösning av tvister

Ifall en tvist mellan parterna i avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan båda parterna, kan konsumentkunden vända sig till konsumenttviststyrelsen (www.kuluttajariita.fi) för att nå en lösning. Före kunden kan ta saken vidare till konsumenttviststyrelsen för behandling, bör konsumenten vara i kontakt med konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Konsumentkunden kan också välja att ta ärendet till behandling via online-tvistlösningsforumet (ODR). Mera information får du från Europas konsumentcentral, www.ecc.fi.

Mera information om konsumentens rättigheter gällande näthandel får du från Finlands konkurrens- och konsumentverk www.kkv.fi

Vid tvister gäller finländsk lagstiftning och tvistens jurisdiktion bestäms i enlighet med Finlands lag.

  1. Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden bör före beställning bekanta sig med de för tillfället ikraftvarande leveransvillkoren.

Apoteket behandlar alla kunduppgifter konfidentiellt.

Man kan endast beställa 6 produkter med samma produktkod av produkterna Vichy och La Roche-Posey.