Privacy and Cookie Policy

Användning av cookies (webbkakor) i nätapoteket

Apoteket använder i nätbutiken cookies (webbkakor), med hjälp av dem följer vi med kundtrafiken i nätbutiken och förbättrar kvaliteten på tjänsten. Cookies är också nödvändigt för att basfunktionerna för nätsidan skall kunna fungera. 

Vad är cookies?

Cookies (webbkaka)är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dator. Cookies används t.ex. då man vill spara användarens data då användaren förflyttar sig från en sida till en annan i nättjänsten. Användningen av cookies kräver i regel användarens samtycke. Cookies kan lagras permanent på användarens dator (stored cookie) eller så kan de tas bort efter att användningen av tjänsten upphört (session cookie). Med hjälp av cookies kan man samla bl.a. följande information:

  • användarens IP-adress 
  • klockslag 
  • använda nätsidor 
  • typ av webbläsare 
  • via vilken nätadress användaren har kommit till nätsidan 
  • via vilken server användaren har kommit till nätsidan 
  • via vilket domännamn användaren har kommit till nätsidan

 

Hantering av cookies

Webbläsarens inställningar: Med de flesta webbläsare är det möjligt att använda sig av inställningar som förhindrar din dator från att godkänna cookies. Då fungerar en del av denna nätsidas funktioner (och andra sidor) inte nödvändigtvis rätt, vilket kan inverka negativt på användarupplevelsen av sidan.

Inställningen finner man sannolikt i webbläsarens meny för tilläggsinställningar (t.ex. "Inställningar", "Egenskaper", "Options" eller "Preferences"). Noggrannare instruktioner kan du finna med hjälp av följande länkar.

Blockering av Google Analytics-cookies: Du kan på din webbläsare installera Google Analytics insticksprogram (”plug in”) som förhindrar nätsidan från att skicka information gällande ditt besök på nätsidan till Google Analytics-programmet. Insticksprogrammet kan du ladda här: Google Analytics Opt-Out -tillägg.

 

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.