Medicin

ORLISTAT SANDOZ 60 mg kaps, kova 84 fol

Orlistat Sandoz används för viktminskning hos vuxna 18 år och äldre, som är överviktiga och har ett BMI (body mass index) på 28 eller mer. Det aktiva innehållsämnet (orlistat) i Orlistat Sandoz är utformat så att det riktar in sig på fettet i matsmältningssystemet. Det hindrar omkring en fjärdedel av fettet i en måltid från att tas upp av kroppen. Detta fett försvinner ut ur kroppen med avföringen. Det är därför viktigt att du äter en fettsnål kost så länge du tar medicinen för att inte få så mycket biverkningar.

Användningsändamål:
Orlistat Sandoz används för viktminskning hos vuxna 18 år och äldre, som är överviktiga och har ett BMI (body mass index) på 28 eller mer. Det aktiva innehållsämnet (orlistat) i Orlistat Sandoz är utformat så att det riktar in sig på fettet i matsmältningssystemet. Det hindrar omkring en fjärdedel av fettet i en måltid från att tas upp av kroppen. Detta fett försvinner ut ur kroppen med avföringen. Det är därför viktigt att du äter en fettsnål kost så län
Aktiv ingrediens:
orlistaatti
Paketstorlek:
84 fol
Marknadsförare:
Sandoz/Novartis Finland Oy
Köpa detta läkemedel kräver ytterligare råd från apotekaren. Apoteket kommer att kontakta dig baserat på ditt konto telefonnummer.
Detta läkemedel är inte lämpligt för alla. Se till att du inte har några komplikationer med detta läkemedel.
Tuotetta varastossa
Produkten finns i lager
SKU:
585582
49,93 €
Orlistat Sandoz används för viktminskning hos vuxna 18 år och äldre, som är överviktiga och har ett BMI (body mass index) på 28 eller mer. Det aktiva innehållsämnet (orlistat) i Orlistat Sandoz är utformat så att det riktar in sig på fettet i matsmältningssystemet. Det hindrar omkring en fjärdedel av fettet i en måltid från att tas upp av kroppen. Detta fett försvinner ut ur kroppen med avföringen. Det är därför viktigt att du äter en fettsnål kost så länge du tar medicinen för att inte få så mycket biverkningar.
Ta Orlistat Sandoz just före måltid, under måltiden eller upp till en timme efter malted
Vanligen tar man 1 kapsel 3 gånger om dagen, en kapsel vid frukost, lunch och middag
Om du hoppar över ett mål, eller om måltiden inte innehåller något fett, ska du inte ta någon kapsel
Orlistat Sandoz har ingen verkan om maten inte alls innehåller något fett
60mg orlistat
Med hjälp av BMI kan man om man är överviktig i jämförelse till sin vikt. Preparatet är avsett endast för personer med BMI över 28. I bipacksedeln finns en tabell där du kan kontrollera om du är överviktig och om preparatet passar dej
Ta en multi-vitamintablett varje dag, Orlistat Sandoz kan göra att vissa vitaminer inte tas så bra upp i kroppen
Man borde använda preparatet åtminstone i 6 månader. Om din vikt inte går ner efter 12 veckors användning, är det bra att diskutera saken men din läkare
Läs bipacksedeln för mer information om t.ex. viktiga saker gällande kosten
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
De flesta av de vanliga biverkningarna med Orlistat Sandoz orsakas av det sätt läkemedlet fungerar. Du kan hantera dessa kostrelaterade effekter genom att äta fettsnåla måltider
Gasbesvär med eller utan oljig utsöndring, plötslig eller oftare förekommande avföring och mjuk avföring
Magsmärta (buksmärta), inkontinens (avföring), rinnande/flytande avföring, oftare förekommande avföring, oro
Fler biverkningar i bipacksedeln
Använd inte Orlistat Sandoz under graviditet och amning
Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)